gbd grondreiniging

Is een samenwerking van Boskalis Environmental en Sortiva welke sinds 1997 bestaat. Wij nemen uw verontreinigde stromen in en leveren vrij toepasbare grond terug!

Al meer dan 20 jaar is gbd grondreiniging een constructief samenwerkingsverband van Boskalis Environmental en Sortiva. Verontreinigde grondstromen (waaronder grond, zeefzand en RKGV) worden door extractieve reiniging geschikt gemaakt voor hergebruik als vrij toepasbare grond.

gbd grondreiniging

Het weer vrij toepasbaar maken van verontreinigde stromen middels hoogwaardige processen is de basis van gbd grondreiniging. Als partner in een circulair proces leveren wij een uitgebreide dienstverlening met als doel volledige ontzorging te bieden bij de verwerking van grondstromen.

Zo verzorgen wij het gehele proces voor de reiniging van RKG-slib inclusief keuring, planning en afzet van de deelstromen zand, puin en slib. Ook voor andere grondstromen zoals asbesthoudende grond, baggerspecie, rioolzand, verontreinigd dakgrind, verontreinigde granulaten en steenachtige materialen bieden we een uitgebreid pakket aan maatoplossingen.

maak uw project circulair

Na verwerking zijn de meeste grondstromen weer vrij toepasbaar. gbd grondreiniging heeft dan ook en ruim assortiment aan vrij toepasbare gronden. Gerecyclede grondstromen zoals hergebruiksgrond en gereinigd zand zijn ideaal voor de verduurzaming van projecten.

Door grondreiniging vanaf de start direct mee te nemen in een project kunnen verontreinigde grondstromen worden hergebruikt en draagt zo bij aan een verhoging van de circulariteit.

Wij maken van verontreinigde grond weer vrij toepasbare grond.

extractieve reiniging

In de door ons ontwikkelde procesinstallatie worden door fysisch-chemische scheiding schone bestanddelen actief gescheiden van verontreinigde delen. Middels gebruik van verschillende zeven, zwaardwassers, hydrocyclonen en waterstromen worden alle overige verontreinigingen uit het puin, zand en grond gehaald met als resultaat nieuw vrij toepasbare gronden.

Door gebruik van moderne reinigingsinstallaties en onze jarenlange expertise zijn we zo in staat tot gemiddeld 80% van de verontreinigde grondstromen te recyclen.

extractieve reiniging

In de door ons ontwikkelde procesinstallatie worden door fysisch-chemische scheiding schone bestanddelen actief gescheiden van verontreinigde delen. Middels gebruik van verschillende zeven, zwaardwassers, hydrocyclonen en waterstromen worden alle overige verontreinigingen uit het puin, zand en grond gehaald met als resultaat nieuw vrij toepasbare gronden.

Door gebruik van moderne reinigingsinstallaties en onze jarenlange expertise zijn we zo in staat tot gemiddeld 80% van de verontreinigde grondstromen te recyclen.

extractieve reiniging

In de door ons ontwikkelde procesinstallatie worden door fysisch-chemische scheiding schone bestanddelen actief gescheiden van verontreinigde delen. Middels gebruik van verschillende zeven, zwaardwassers, hydrocyclonen en waterstromen worden alle overige verontreinigingen uit het puin, zand en grond gehaald met als resultaat nieuw vrij toepasbare gronden.

Door gebruik van moderne reinigingsinstallaties en onze jarenlange expertise zijn we zo in staat tot gemiddeld 80% van de verontreinigde grondstromen te recyclen.

extractieve reiniging

In de door ons ontwikkelde procesinstallatie worden door fysisch-chemische scheiding schone bestanddelen actief gescheiden van verontreinigde delen. Middels gebruik van verschillende zeven, zwaardwassers, hydrocyclonen en waterstromen worden alle overige verontreinigingen uit het puin, zand en grond gehaald met als resultaat nieuw vrij toepasbare gronden.

Door gebruik van moderne reinigingsinstallaties en onze jarenlange expertise zijn we zo in staat tot gemiddeld 80% van de verontreinigde grondstromen te recyclen.

gecertificeerde levering

Alle werkzaamheden van gbd grondreiniging worden te allen tijde uitgevoerd overeenkomstig met de SIKB BRL7500, protocol 7510, IS09001:2015 en VGA** 2008/05. Bovendien voeren we het Boskalis Veiligheidsprogramma NINA (No Injuries No Accidents).

contact

gbd grondreiniging is uw duurzaamheidspartner in reiniging van grondstromen en levering van gerecyclede gronden. Voor informatie over onze dienstverlening of een vrijblijvende offerte neemt u contact op met onze klantenservice.

Postadres
Postbus 72
1800 AB Alkmaar

Bezoekadres
Boekelerdijk 13a
1812 LV Alkmaar